tình hình dịch bệnh-TP.HCM xử phạt hơn 5.400 trường hợp sau 5 ngày áp dụng lệnh cấm ra đường sau 18h