tình duyên nhóm Mây Trắng-Nhóm Mây Trắng sau 17 năm: Kẻ lận đận, người yên ấm