tình dục-Bất ngờ với búp bê tình dục có từ những năm 1940