tỉnh cà mau-CLIP: Phát hiện nhiều hung khí 'ớn lạnh' trong phòng trọ có trẻ vị thành niên