tinh binh-Thực phẩm giúp tinh binh khỏe

  • Thực phẩm giúp tinh binh khỏe

    Thực phẩm giúp tinh binh khỏe

    Một người bình thường sản xuất mỗi ngày từ 70-150 triệu tinh trùng. Mỗi lần xuất tinh có khoảng 200 - 300 triệu tinh trùng, nếu trong 1ml tinh dịch đậm độ tinh trùng dưới 20 triệu tinh trùng thì khả năng có thai sẽ giảm.

  • Yếu tố nào gây hại 'tinh binh'?

    Yếu tố nào gây hại 'tinh binh'?

    Hiện nay, con người phải đối mặt với sự ô nhiễm từ môi trường sống đến các hóa chất tồn dư trong thực phẩm, thuốc lá..., chất lượng tinh trùng cũng bị de dọa nghiêm trọng.

Error Code : 1024

Error Message : Undefined index: random

Error Traces :

I apologise for any inconvenience