tin thế giới-Ấn Độ: Bệnh nhân Covid-19 bị ép uống... nước tiểu bò để chữa bệnh