tín dùng đen-Bắt cóc con nợ để đòi tiền, con nợ nhảy sông chết đuối