tin đồn covid-19-Hà Nội xử phạt một tài khoản Facebook 7,5 triệu đồng vì đăng tin ca mắc Covid-19 đi hát karaoke có 'tay vịn'