Tin chứng khoán-Đặt bút ký 2 tỷ USD, thương vụ lớn bên Mỹ kích 'sóng' ở Việt Nam