tìm kiếm cứu nạn-Tranh thủ từng giờ tìm kiếm công nhân mất tích tại Rào Trăng 3