Tim Cook-Apple đang hướng tới tương lai xanh bằng việc sản xuất iPhone từ 'phế liệu'

  • Apple đang hướng tới tương lai xanh bằng việc sản xuất iPhone từ 'phế liệu'

    Apple đang hướng tới tương lai xanh bằng việc sản xuất iPhone từ 'phế liệu'

    Apple đặt mục tiêu sản xuất điện thoại thông minh từ các sản phẩm phế thải hoặc tái chế. Tim Cook cho biết điều quan trọng đối với Apple là phải sản xuất các sản phẩm theo hướng thân thiện với môi trường. Cho dù đó là vật liệu đã qua sử dụng hay tái chế vật liệu, Apple muốn làm cho trái đất trở thành một nơi tốt đẹp hơn.

  • Apple có thể tăng giá iPhone 14

    Apple có thể tăng giá iPhone 14

    Lạm phát kỷ lục là câu chuyện không của riêng ai, kể cả cả những doanh nghiệp quyền lực nhất như Apple. Điều này cũng có thể tác động đến giá iPhone 14 sắp ra mắt.