Tim-Cựu trưởng nhóm HKT bất ngờ bị fan nữ cưỡng hôn trên sóng truyền hình