TikTok-Giới trẻ đang mua nhà ngày càng sớm, họ lấy tiền ở đâu?