tiểu sử Lê Ngọc Trinh-Diễn viên Ngọc Trinh thừa nhận đã cạo đầu quy y, bị trầm cảm nặng sau loạt biến cố