Tiêu diệt kẻ vượt ngục-Sát thủ vượt ngục Mỹ bị tiêu diệt vì... một tiếng ho