tiết kiệm điện-Nhờ công nghệ này của Nhật Bản mà gia đình tiết kiệm được chục triệu tiền điện mỗi năm