Tiếp viên Vietnam Airlines-Vietnam Airlines tạm dừng khai thác các đường bay quốc tế đến hết ngày 30/4