tiếp viên nhà hàng-Tiếp viên nhà hàng ở Sài Gòn 'đi khách' 4 triệu đồng/lượt