tiếp viên hở hang-Tiếp viên ăn mặc hở hang phục vụ khách chơi ma tuý ở nhà hàng trung tâm Sài Gòn