tiếp viên hàng không nhiễm covid-19-Nam nhân viên Vietnam Airlines nhiễm Covid-19 đi đâu, tiếp xúc với ai?