tiếp viên hàng không-CLIP: Cận cảnh soi chiếu phát hiện hơn 11 kg ma tuý do 4 tiếp viên Vietnam Airlines vận chuyển