tiếp viên-Cơ trưởng hẹn hò với hot girl, tiếp viên nên duyên với tuyển thủ bóng rổ: 'Mây tầng nào gặp mây tầng đó' cấm có sai mà!