tiếp tế lương thực cho người cách ly-Ghi nhận tại các khu cách ly: Rồng rắn gửi đồ, phớt lờ mối nguy

  • Ghi nhận tại các khu cách ly: Rồng rắn gửi đồ, phớt lờ mối nguy

    Ghi nhận tại các khu cách ly: Rồng rắn gửi đồ, phớt lờ mối nguy

    Những ngày qua, tại một số khu cách ly ở Hà Nội, TPHCM, nhiều người rồng rắn gửi nhu yếu phẩm vào khu cách ly cho thân nhân. Sự quan tâm không cần thiết này vô tình tạo phản cảm, gây áp lực cho lực lượng chức năng cũng như mất an toàn đối với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.