tiền từ thiện-Một huyện báo cáo số tiền Thủy Tiên làm từ thiện ít hơn xác nhận trước đó 102 triệu đồng