tiền thưởng-Thưởng Tết 5-7 tháng lương, nhân viên ngân hàng vẫn hụt hẫng