tiến sĩ-Mất 'ham muốn tình dục' vì cố thành tiến sĩ, người đàn ông kiện trường