tiền điện tử-Bitcoin tiếp tục lao dốc, có lúc giá chỉ hơn 45.000 USD