tiền đền bù-Lỗi của Cardiff có thể khiến gia đình Sala mất tiền