Tiền bồi thường-Cụ ông Mỹ được bồi thường 1,5 triệu USD vì 46 năm tù oan