tiền ảo-Bicoin tăng giá chóng mặt, vượt mốc 8.800 USD