tiêm vaccine Covid-19-Từ 0h ngày 18/10, Bệnh viện Việt Đức khám chữa bệnh trở lại