Tiêm vắc xin Covid-19 trẻ em-Bộ Y tế: 'Hai lô vắc xin Pfizer được gia hạn thêm 3 tháng đảm bảo an toàn'