tiêm vắc-xin Covid-19-Nhiều nước đã tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi