Tiêm vắc xin-5 'KHÔNG' để giảm tác dụng phụ khi tiêm vắc xin Covid-19, cách phát huy tác dụng của vắc xin