tiêm kích F-35A-Nhật tìm thấy hộp đen, kính buồng lái tiêm kích F-35A gặp nạn