tiêm chủng ở Thanh Hóa-Thanh Hoá: Tạm dừng tiêm vắc xin Vero Cell tại huyện Nông Cống, chờ chỉ đạo