tiêm chủng covid-19-Trẻ từ 5 -12 tuổi tiêm vắc xin phòng COVID-19 sẽ được cấp hộ chiếu vắc xin