Tiêm chủng-Phân bổ 20 triệu liều vắc-xin Vero Cell