tiệc sex-Cảnh sát đột kích tiệc sex 81 người vì vi phạm quy định phòng chống Covid-19