Tiệc ma túy-Mở tiệc sinh nhật, cô gái bỏ gần 35 triệu mua ma túy thiết đãi bạn bè