Tiệc hậu Oscar-Chị em Kim Kardashian mặc váy ôm cứng vòng 3 đến mức không thể ngồi tại tiệc hậu Oscar