tiệc cưới con 3 ngày-Vụ xe công đi đám cưới con Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội: 'Tự nhận rút kinh nghiệm!'