tích trữ-Thiên hạ đua nhau khoe tủ lạnh mùa giãn cách, tầm này đây mới là gia tài thực sự