Thủy triều-Vì sao có hiện tượng lên xuống của thủy triều?