thuỷ sản-Trung Quốc miễn thuế cho 33 mặt hàng thủy, hải sản của Việt Nam