Thủy Nguyên-Cận cảnh các chốt phong tỏa ở Hải Phòng sau ca dương tính SARS-CoV-2