thủy ngân bị phát tán ra môi trường-Khám sức khỏe miễn phí cho học sinh trong khu vực ảnh hưởng vụ cháy Công ty Rạng Đông