Thủy ngân-Hải Đường Trong Gió: Choáng với cảnh Thúy Ngân vật vã cắt cơn nghiện trong trại giam