thủy điện rào trăng 3-Tuyển dụng vợ liệt sĩ Đoàn 337 làm quân nhân chuyên nghiệp