Thụy Điển-Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 cao bậc nhất thế giới, chuyên gia Thụy Điển vẫn nói thế giới chống dịch 'điên rồ'